D66 niet langer gebaat bij Lousewies van der Laan

Op 24 juni kiezen de leden van D66 een nieuwe lijsttrekker. Onder zijn of haar leiding zullen de Democraten het vertrouwen van de kiezers proberen terug te winnen. Dat kan alleen als D66 haar imago op het terrein van integriteit, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid weet te herstellen.

D66-fractievoorzitter Van der Laan erkende in NRC Handelsblad van 19 april dat het optreden van de Tweede-Kamerfractie van D66 het imago van D66 juist op deze punten ernstig heeft aangetast. Van der Laan geeft zichzelf en haar fractiegenoten daarom een 4. Maar mensen stemmen niet op een 4. Zij stemmen op iemand van wie ze het vertrouwen hebben dat hij of zij van die 4 een 8 kan maken. Dat vereist politiek leiderschap. Een politiek leider heeft een visie op de toekomst van Nederland die helder, herkenbaar en onderscheidend is. Hij of zij beschikt over het charisma om grote groepen kiezers aan te spreken, kan rekenen op draagvlak binnen de eigen partij en is in staat de koers van de partij te bepalen en de achterban daarin mee te krijgen. Van der Laan geeft ook zichzelf een 4. Als zij het goed voor heeft met D66 moet zij zich niet kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap, maar plaatsmaken voor een nieuwe partijleider die D66 weer perspectief biedt.

    • Menno van der Land