CAO voorkomt net Duitse staking

Berlijn, 24 april. In de Duitse metaal is een arbeidsconflict op het nippertje voorkomen. Werkgevers en werknemers vonden elkaar in een CAO die voorziet in hoger loon en iets meer flexibiliteit. De metaal en elektrotechniek is met 3,4 miljoen werknemers een van de peilers van de Duitse economie. Werknemers hadden een loonsverhoging geëist van 5 procent, werkgevers hadden 1,2 procent geboden. Na een reeks waarschuwingsacties bereikte men dit weekeind in Düsseldorf een compromis. De lonen stijgen met 3 procent en daarnaast kunnen bedrijven eenmalig 310 euro uitkeren. De eenmalige betaling is afhankelijk van de resultaten van de individuele ondernemingen. Bedrijven mogen, na onderhandelingen tussen directie en personeel, zelf beslissen of ze dat geld uitkeren. De bonden hadden zich met hand en tand tegen een dergelijke clausule verzet. Ze vrezen dat hun positie in het CAO-overleg wordt uitgehold als bedrijven van de algemene afspraken in de branche mogen afwijken. Desondanks waren de vakbonden tevreden met het akkoord. De werkgevers vinden het akkoord te kostbaar en bemoeilijk het scheppen van nieuwe banen.