Belastingen op ondernemen drastisch omlaag

De belastingen op ondernemen gaan volgend jaar drastisch omlaag.

Staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA) wil de winstbelasting verlagen, een verlaagd tarief voor kleine ondernemers in de inkomstenbelasting introduceren en de belasting op het dividend van aandelen verlagen.

Deze belastingverlagingen, die vandaag naar de Raad van State zijn gestuurd, maken deel uit van het pakket voor de koopkracht van dit jaar en de begroting voor 2007 waarmee het kabinet vrijdag akkoord is gegaan.

Als het parlement de verlagingen later dit jaar goedkeurt, zal onder Balkenende-II de winstbelasting met bijna een derde zijn gedaald, van 34,5 naar 25 procent. Het tarief voor kleine ondernemingen (winst lager dan 22.000 euro) gaat naar 20 procent. Voor kleine zelfstandigen komt er een nieuw toptarief in de inkomenstenbelasting (nu: 52 procent) van 47,3 procent. Twee derde van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf betaalt geen vennootschaps- maar inkomstenbelasting. De dividendbelasting gaat omlaag van 25 naar 15 procent.

'Het midden- en kleinbedrijf en het grootbedrijf zullen in gelijke mate van de verlagingen profiteren', aldus Wijn. Door de verlaagde tarieven verwacht de staatssecretaris dat Nederland weer in de 'internationale top-drie' komt van aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor buitenlandse investeerders.

Op aandrang van de Tweede Kamer stelt Wijn voor bijzondere belastingtarieven voor winst uit kennis (15 procent) en rentewinst (5 procent) in te voeren. Dit maakt Nederland fiscaal aantrekkelijker voor innovatieve bedrijven en financiële vestigingen.

Vorig jaar stelde Wijn in de nota Werken aan winst al voor de verlaging van de winstbelasting te betalen door afschaffing van fiscale aftrekposten voor bedrijven. Hoewel hij vasthoudt aan deze 'grondslagverbreding' komt hij tegemoet aan bezwaren van brancheorganisaties door minder te snijden in de afschrijving van gebouwen en de verrekening van verliezen.

De omvang van het pakket is 3,2 miljard euro. Daarvan brengt het bedrijfsleven 2,5 miljard op door de beperking van aftrekposten. In 2007 komt de lastenverlichting voor het bedrijfsleven neer op 500 miljoen euro, in de jaren daarna oplopend tot 730 miljoen.

Bodem:pagina 10
    • Roel Janssen