Voor de kleinkinderen ofvoor een wereldreis

Twintigers zijn het meeste gebaat bij sparen, veertigers moet oppassen voor valkuilen en zestigers kunnen het sparen maar beter simpel houden.

25

Als één leeftijdgroep zou moeten sparen, dan zijn het twintigers. Want geld is 'gemunte vrijheid', zoals de Russische schrijver Dostojevski formuleerde. En vrijheid is essentieel als je veel plannen hebt en nog zestig of zeventig jaar voor de boeg. De meeste twintigers hebben geen eigen kapitaaltje achter de hand om die vrijheid te betalen en nauwelijks beleggingservaring. Toch wil hij wellicht een half jaar Russisch leren in Siberië, zomaar ontslag nemen, een oud pandje opknappen, een bedrijfje beginnen of met vijf vrienden de wereld rond zeilen. Heeft hij dan 10 tot 30 mille drop dead money op de bank, dan zijn er weinig belemmeringen.

Een prettig spaarrecept voor twintigers luidt: 'haal een maximale opbrengst met weinig moeite'. Dat gaat zo. Elke maand, vlak nadat het inkomen op de betaalrekening is gestort, gaat hij 5 tot 10 procent van dat geld automatisch sparen. Een automatische overboeking kan via internetbankieren worden ingesteld. Via overboeking naar een spaarproduct kan hij een maximale winst halen. Een super spaarwinst boekt hij door maandelijkse spaarbedragen eerst te gebruiken voor de aflossing van eventuele schulden of een roodstand op een betaalrekening. Want staat hij rood tegen 15,9 procent rente, dan scheelt 1.200 euro aflossen zomaar 191 euro rente per jaar; een geweldig rendement. Zijn schulden 'weggespaard' en heeft de spaarder een baan, dan moet hij vervolgens aan de spaarloonregeling denken. Hierop mag hij jaarlijks maximaal 613 euro van het bruto salaris storten zonder dat hierover loonheffing en premies worden ingehouden. Spaart hij dat maximum en betaalt hij 34,15 procent belasting, dan scheelt dat netto slechts 403 euro. De spaarder maakt dus meteen 52 procent rendement. Een nadeel is dat het tegoed meestal vier jaar vast staat. Maar hij zou veel meer gebonden zijn met sparen in een levensloopregeling. Van zo'n belastbaar tegoed kan hij uitsluitend toegestaan verlof betalen. Hij kan er dus geen zeilboot van kopen of etage van opknappen. Bovendien is het fiscale voordeel minder bij een lager salaris. Hij moet altijd oppassen met levensloopproducten. In plaats van sparen kan het heimelijk een duur verzekerings- of beleggingsproduct blijken te zijn.

De twintiger die schuldenvrij is én al maximaal van spaarloon profiteert, kan voor de rest van zijn 'spaardrang' terecht bij een spaarproduct met maximale rente. Die producten staan op http://.sparen.startpagina.nl/. Er zijn spaarproducten mét en zonder beperkende voorwaarden. Voorbeelden van beperkende voorwaarden zijn een minimum tegoed, een opzegtermijn, kosten bij opnames, een bonus voor niet opnemen of een vaste looptijd. Die kan de spaarder accepteren als er voldoende extra rente tegenover staat. Sommige beperkende voorwaarden zijn nauwelijks een probleem. Hij moet maandelijks bijvoorbeeld 50 tot 250 euro inleggen, wat misschien juist de bedoeling was. Wil hij weten wat andere spaarders vinden van een bepaalde bank, dan kan hij kijken op www.geldwaardering.nl, een internetsite van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op www.mijnspaarrekening.nl/spaarcalculator.htm kan hij nagaan, hoe rijk hij kan worden.

Tips

1Los eerst schulden af en vul een tekort op de betaalrekening aan.

2Zorg dat de maximale rente verkregen wordt.

45

Voor veertigers kan sparen verwarrend zijn. Zij krijgen reclames over internet- sparen, duurzaam sparen, depositosparen, studiesparen, jeugdsparen, verzekerd sparen, levensloopsparen, bedrijfssparen, sparen voor hun kinderen, pensioensparen en gemixt sparen. Wat te kiezen? Eerst de afraders. Ga nooit 'verzekerd sparen'. Ten eerste is dit meestal beleggen en dus riskanter. Ten tweede maakt de ingebouwde levensverzekering dit product duur, inflexibel, overbodig en achterhaald. Een voorbeeld van verzekerd sparen is de studieverzekering. De Consumentenbond schrijft erover: 'Het rendement is laag en het verzekeringselement flinterdun'. Niet doen dus, ondanks de duizenden enthousiaste internetreclames. Ook is het oppassen voor achtergestelde deposito's tegen bijvoorbeeld 5,5 procent rente. Dat is geen sparen, maar uitlenen. En mocht de bank failleren, dan worden alle andere crediteuren eerst terugbetaald. Een achtergestelde lening valt trouwens niet onder de Collectieve Garantieregeling van Kredietinstellingen voor Terugbetaalbare Gelden en Beleggingen (CGR). Bij een bankroet kan de uitlener dus fluiten naar een schadeloosstelling van tot voor kort maximaal 20.000 euro per persoon per bank (dit wordt straks maximaal 40.000 euro met een eigen risico). Logisch dus dat de bank extra rente biedt. Ook sparen in een andere muntsoort, zoals de Turkse lira, kan een valkuil worden.De rente op het deposito is flink, maar de kans bestaat dat de lira-koers zakt.

Dan hebben we levensloopsparen, een mogelijkheid voor veertigers in loondienst. Begin er pas aan als u écht een tijdje met werken wilt en kunt stoppen én als u zelf weinig spaardiscipline heeft. Een levensloopsaldo is namelijk niet zomaar op te nemen om er een verbouwing of een auto van te betalen. Ook pensioen 'bijsparen' bij een pensioenfonds moet verstandig worden afgewogen. Een beetje extra pensioenzekerheid betekent jarenlang maandpremies betalen en dat geld levenslang vastleggen. Wie enige discipline heeft, kan beter zelf een spaarreserve aanleggen. Daarmee is altijd belastingvrij te doen wat men wil.

Zo'n spaarreserve opbouwen is simpel. Voor veertigers luidt het spaaradvies: 'spaar niet in leuke producten maar voor leuke doelen in simpele producten'. Stel dat u wilt sparen voor de studie van uw dochter. U heeft nu 3.000 euro beschikbaar, maar wilt dat er straks 15.000 euro klaarstaat. Op www.mijnspaarrekening.nl/spaarcalculator.htm is na te gaan wat maandelijks (automatisch) moet worden ingelegd om het eindkapitaal te vergaren. Bij de huidige maximale spaarrente van 3,75 procent (per 3 april) is dat 75 euro per maand. De laatste maximale rente achterhaalt u op http:// sparen.startpagina.nl/. Rentewijzigingen worden periodiek gemaild na aanmelding op www.sparenpagina.nl/top5/. Voor ervaringen van andere spaarders: www.geldwaardering.nl, een initiatief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Bent u in loondienst, vergeet dan de spaarloonregeling niet. De maximale storting is 613 euro per jaar. Dat bedrag gaat van het brutosalaris af, zonder dat hierover loonheffing en premies worden ingehouden. Bij 42 procent belasting over de top van uw inkomen stijgt het spaartegoed daardoor met 613 euro, terwijl het uw portemonnee slechts 355 euro leger raakt. Zo bedraagt het rendement meteen 72 procent. Wel staat het tegoed meestal vier jaar vast, maar voor een doel na die periode is dat geen probleem.

Tips

1Spaar niet in leuke producten maar voor leuke doelen in simpele producten.

2Wees voorzichtig met levensloopsparen. Spaarloon kan interessanter zijn.

65

De gemiddelde zestiger hoeft geen extra geld meer te vergaren. Los van zijn pensioentegoed bezit hij gemiddeld al zo'n anderhalve ton. Verder is de hypotheek afbetaald en verdienen de kinderen hun eigen brood. En al doen reclames anders geloven, de meeste gepensioneerden hebben geen geldverslindende luxe hobby's. Het merendeel van de tijd gaat op aan voordelige liefhebberijen zoals oppassen op kleinkinderen, bridgen, tuinieren, familiebezoekjes en vrijwilligerswerk. Zestigers sparen dus niet voor doelen, maar kunnen sparen kiezen als een vorm van risicoloos vermogensbeheer. Nog meer dan voor veertigers geldt daarbij: hou het simpel en wantrouw elk spaarproduct dat vanaf 4 procent rente belooft. Zorg wel voor de maximale opbrengst. Want één extra procentje rente op anderhalve ton scheelt zomaar 1.500 euro belastingvrije euro's per jaar. Wie geen internet heeft, zou een betrouwbaar familielid moeten vragen een of meer spaarbanken met de hoogste rente te achterhalen op http://sparen.startpagina.nl/. Of lees de Geldgids van de Consumentenbond. Ook daarin staan steeds de hoogste spaarrentes.

Er zijn spaarproducten met en zonder beperkende voorwaarden. Voorbeelden van beperkende voorwaarden zijn een minimumtegoed, een opzegtermijn, kosten bij opnames, een bonus voor niet opnemen of een vaste looptijd zoals bij een spaardeposito. Zo'n eis is alleen te accepteren als die geen problemen oplevert en er voldoende extra rente tegenover staat. Want als men alle vijf kleinkinderen dit jaar het schenkingsrechtvrije bedrag van 2.606 euro wil geven of 5.000 euro spaargeld wil opnemen voor levensonderhoud, is het zonde daarover 1 procent opnamekosten te betalen.

Sommige banken met een hoge spaarrente hebben wortels in Turkije of Rusland, wat eng gevonden wordt. Maar spaargeld tot 20.000 euro per persoon per bank is verzekerd door de Collectieve Garantieregeling van Kredietinstellingen voor Terugbetaalbare Gelden en Beleggingen (CGR). Deze regeling gaat mogelijk veranderen maar die biedt nu, bij een faillissement van de bank, recht op een schadevergoeding van maximaal 20.000 euro per persoon per bank. Desgewenst is spaargeld over meer banken te spreiden.

Dan is het de kunst het spaargeld verstandig op te souperen, zodat men hiermee levenslang uitkomt. Eigen geld opmaken heet ontsparen. In de ontsparingstabel staat voor spaar-rentes van 2, 3 en 4 procent hoeveel jaarlijks maximaal kan worden opgenomen uit 100.000 euro voor wie daarmee één tot veertig jaar wil doen. Wie een ton spaargeld heeft en daarop 3 procent rente krijgt, kan hieruit bijvoorbeeld twintig jaar lang 6.722 euro opnemen voordat het op is. Bij twee ton spaargeld, kan bij hetzelfde rentepercentage zelfs twintig jaar 13.444 euro worden opgenomen voordat men op zwart zaad zit. Is het spaargeld zelf absoluut niet nodig voor levensonderhoud, zorgkosten of een huishoudelijke hulp, dan valt te overwegen kinderen of kleinkinderen jaarlijks spaargeld te geven. Elk kind mag jaarlijks belastingvrij 4.342 euro ontvangen, elk kleinkind sinds kort maar liefst 2.606 euro per jaar.

Tips

1Plan met de ontsparingstabel (zie hiernaast) hoe levenslang met spaargeld om te gaan.

2Wantrouw elk spaarproduct dat vanaf 4 procent rendement belooft.

    • Erica Verdegaal