Ultraviolet zien

In het stuk `Buidelmuis ziet ultraviolet licht` (NRC Handelsblad, wetenschapspagina, 21 maart) schrijft u: `Daarmee breekt de buidelmuis met twee wijdverbreide aannames: dat knaagdieren de enige zoogdieren zijn die uv-licht kunnen waarnemen,...`. Hiermee bevestigt u het, blijkbaar nog steeds wijdverbreide(?), misverstand dat de mens geen UV-licht zou kunnen zien. Meer dan 40 jaar geleden vond een van mijn medestudenten spectroscopie dat de bekende UV-kwiklijn bij 365 nm uitstekend zichtbaar was, zeer tot onze verrassing inderdaad. De mens kan dus wel degelijk UV-licht zien. Men kan dit ook terugvinden in handboeken als `Sensation and Perception` van S. Coren et al. De mens neemt UV-licht waar met de staafreceptoren, het `schemerzintuig`. Het artikel, waarnaar door de redactie wetenschap wordt verwezen, betreft UV-gevoeligheid van kegelreceptoren, het `kleurenzintuig`.

    • Bussum Herman Sallé