Spanning Abbas en Hamas loopt op

De spanningen tussen de president Abbas en de nieuwe Palestijnse Hamas-regering lopen op. Abbas heeft gisteren het besluit van de Hamas-minister van Binnenlandse Zaken om het hoofd van de militante Volksverzetscomités directeur-generaal van een nieuwe veiligheidsdienst te maken geannuleerd.

Ook de nieuwe veiligheidsdienst - er zijn er al drie - heeft Abu Mazen verboden, want 'illegaal en niet-constitutioneel'. De Hamasregering heeft Jamal Abu Samhadana, een officier in het PLO-leger van wijlen Yasser Arafat en later in het Palestijnse leger in Gaza, uitgekozen om de e dienst te leiden. Het idee is aldus een woordvoerder van Hamas, om in deze dienst leden van de meeste militante organisaties op te nemen, ook de gewapende vleugel van Hamas en de Aqsabrigades.

Samhadana wordt beschouwd als de leider van de groep die in oktober 2003 een Amerikaans konvooi, bestaande uit onderwijsspecialisten en veiligheidsagenten, opblies bij Beit Hanoun. Hij staat wegens raketbeschietingen op kibbutsen op de Israëlische lijst van te liquideren 'terroristen', hetgeen in de Gazastrook geldt als een extra aanbeveling. Volgens de Hamasminister van Binnenlandse Zaken, Siad Siam, moet de nieuwe dienst ervoor zorgen dat het verbod op het dragen van wapens wordt nageleefd.

De Fatahpresident en de Hamaspremier voeren een steeds hoger oplopende strijd over de zeggenschap over de politie- en veiligheidsdiensten. Toen Abbas in 2003 premier was onder Yasser Arafat voerde hij dezelfde discussie, maar vanuit een andere rol. Formeel heeft Abbas zeggenschap over de nationale veiligheidsdiensten en het ministerie van Binnenlandse Zaken over de politiediensten. In de Gazastrook is een baan bij een van deze diensten een vorm van werkverschaffing. Politie- en veiligheidsdiensten op de Westelijke Jordaanoever spelen slechts een beperkte rol, omdat het Israëlische leger als bezettende macht eerst verantwoordelijke is voor de veiligheid.

Abbas heeft sinds zijn aantreden een jaar geleden al een poging ondernomen om militanten te neutraliseren door hen op te nemen in de politiediensten. Dat is een van redenen waarom het aantal ambtenaren op de overheidsloonlijst is gestegen tot 160.000. Hamas wil op soortgelijke wijze organisaties als de moeilijk beheersbare Volksverzetscomités onder controle brengen.