Schiphol mag groeien, maar zonder geluid

Schiphol mag van het kabinet groeien, maar dan moet de luchthaven wel stiller gaan vliegen. Dat kan door aan te vliegen over zee of het maken van glijvluchten.

'Ik denk dat Schiphol blij zal zijn', zegt staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat, VVD) gisteren over het besluit van het kabinet om luchthaven Schiphol binnen de bestaande milieugrenzen verder te laten groeien. 'Wij lossen een deel van hun problematiek op. De rest moeten ze zelf oplossen door de geluidhinder terug te dringen. Dat is het maatschappelijk ondernemen dat je van een bedrijf mag verwachten.'

Schiphol 'verwerkte' vorig jaar ruim 400.000 vluchten. Dat worden er de komende jaren vermoedelijk meer. Het kabinet maakt een groei tot in totaal 600.000 vluchten per jaar mogelijk, maakte het gisteren bekend. Hoe? Ten eerste komt het kabinet de luchtvaart tegemoet door de bestaande wettelijke geluidsgrenzen te 'salderen'; dat wil zeggen dat op de ene plaats Schiphol deze grenzen mag overschrijden, mits tegelijkertijd op een andere plaats het aantal ernstig gehinderde omwonenden daalt. Schultz van Haegen: 'Het aantal gehinderden mag niet toenemen. Als Schiphol ergens vijfduizend mensen extra wil raken, moet men zorgen dat er ergens anders vijfduizend mensen minder worden geraakt.' Het kabinet is, zegt Schultz, niet van plan de milieugrenzen op te rekken.

De tweede maatregel is dat het kabinet de luchtvaartsector opdraagt snel met een pakket maatregelen te komen om de hinder in de omgeving te beperken. Hoger vliegen, aanvliegen over zee, stille glijvluchten maken, lawaaiige toestellen weren, minder lawaai van toestellen die wachten om te mogen starten, betere informatievoorziening voor omwonenden. Een snelle invoering van dit pakket is een eis die staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu, CDA) heeft gesteld. Hij vindt dat de saldering pas kan worden ingevoerd, als tegelijkertijd ook duidelijkheid bestaat over de geluidhinder. Die duidelijkheid komt er over een half jaar. Schultz van Haegen: 'We hebben afgesproken dat Schiphol die maatregelen sneller moet nemen dan men van plan was. Zodat de maatregelen gelijktijdig met het flexibeler maken van de geluidsgrenzen kunnen ingaan.' De maatregelen worden vastgelegd in een convenant met het rijk.

Kan de overheid die maatregelen dan wel handhaven? 'Jazeker', zegt staatssecretaris Schultz van Haegen. 'Je kunt bijvoorbeeld vastleggen hoeveel procent glijvluchten er gemaakt zullen worden. We zullen erop toezien dat zulke percentages ook worden gehaald.'

Het kabinet wil tegelijk met de groei van Schiphol de hinder beperken voor woongebieden die wat verder weg van de luchthaven liggen, zoals de omgeving van Castricum en en Leiden. Vooral in deze gebieden moeten de maatregelen van de luchthaven effect hebben.

Het is volgens Schultz van Haegen een misverstand om te denken dat dit zogenoemde 'buitengebied' van Schiphol niet wettelijk wordt beschermd. 'Er zijn 35 handhavingspunten in de directe omgeving van Schiphol en het vlieglawaai daarbuiten mag nooit boven de 58 decibel uit komen. Behalve de geluidbeperkende maatregelen van de luchtvaartsector zelf gaan wij daar straks ook veel meetpunten en flitspalen neerzetten.'

Het kabinet vindt dat de luchthaven Schiphol selectief moet groeien, dat wil zeggen vooral vliegverkeer moet aantrekken dat 'nodig is voor het behouden en versterken van Schiphol als belangrijke internationale luchthaven'.

Maar welk vliegverkeer dat is, staat niet vast. Staatssecretaris Schultz van Haegen: 'Wij gaan als overheid niet bepalen dat Schiphol wél Singapore Airlines moet aantrekken en niet een luchtvaartmaatschappij van een land dat ons toevallig niet aanstaat. Schiphol kan heel goed zelf bepalen welke vluchten wel of niet bijdragen aan de economische positie van de luchthaven.'

    • Arjen Schreuder