Reïncarnatietherapie

Het artikel `Geef de schuld aan je vorige leven` heeft mij verbaasd, maar ook verontrust. Hoe ver is het in dit land gekomen dat iemand kan promoveren op een dissertatie van een alternatieve `geneeswijze` als de rëincarnatietherapie (Wetenschapspagina, NRC Handelsblad, 11 april). Gelukkig komen er in het artikel ook enige kritische tegenstanders aan het woord, waarbij wat mij betreft de kwalificatie `kletspraatjes` van Cees Hoogduin de spijker op de kop slaat.

Uitgaande van de stelling dat met deze behandelingsmethode alleen maar sprake is van een placebo-effect kan men zeggen dat zij onschuldig is, maar er zijn ook nadelige gevolgen bekend. Dat geldt overigens niet alleen voor de reïncarnatietherapie. Bij de min of meer vergelijkbare methoden van de destijds beruchte `bolderkar-psychologen` waarbij net zolang suggestief op kinderen werd ingepraat dat er de meest bizarre incestherinneringen tevoorschijn kwamen, vielen er ook slachtoffers. Zij zouden er nog de rest van hun leven een trauma aan over houden.

    • Michael Breet Emst