Nieuwe kandidaat-premier brengt regering Irak dichterbij

De machtige shi'itische Verenigde Iraakse Alliantie heeft gisteren een nieuwe kandidaat-premier gekozen. Dit heeft een belangrijke hindernis voor de vorming van een coalitieregering weggenomen. In plaats van premier Ibrahim Jaafari, die donderdag terugtrad, heeft de fundamentalistische Alliantie nu Jawad al-Maliki naar voren geschoven. Het belangrijkste sunnitische blok steunde de nominatie; de Koerden reageerden niet direct.

Geen van de Iraakse partijblokken heeft voldoende zetels om alleen te gaan regeren. De Verenigde Staten oefenen zware druk uit om een regering van nationale eenheid te vormen, die zou moeten verhinderen dat het gestaag verergerende geweld in een volledige burgeroorlog ontaardt. Sunnieten en Koerden weigerden echter mee te regeren onder Jaafari, die zij ervan beschuldigen shi'itische milities de vrije hand te hebben gelaten. Washington steunde hun verzet tegen Jaafari.

Maliki (56) is evenals Jaafari een leider van de Dawapartij, een van de zeven groepen die samen de shi'itische Alliantie uitmaken, met 128 van de 275 zetels veruit het grootste blok in het parlement. Hij werd eerder gezien als een onwaarschijnlijke kandidaat voor het premierschap, omdat hij geen nationale maar een sektarische politicus is. Maar de Dawa had gewaarschuwd dat afwijzing van Maliki tot grote problemen zou leiden.

Volgens shi'itische parlementsleden is inmiddels ook overeenstemming bereikt over andere topfuncties. De Koerd Jalal Talabani blijft president, met de sunniet Tariq al-Hashemi en de shi'iet Adil Abdul-Mahdi als vice-presidenten. De sunniet Mahmoud al-Mashadani zou parlementsvoorzitter worden, met een shi'itische en een Koerdische adjunct. Het parlement komt volgens plan vandaag bijeen om de benoemingen te bekrachtigen.