'Moslims brengen religie in PvdA terug'

Een grotere rol voor allochtonen in de PvdA betekent een herstel van 'religieuze inspiratie' in deze partij, wat zowel kansen biedt als risico's met zich meebrengt. Dit zegt Paul Kalma, directeur van het wetenschappelijk instituut van de PvdA, vandaag in deze krant.

Bij de raadsverkiezingen, begin vorige maand, kreeg de PvdA massaal steun van allochtone kiezers. Kalma ziet dit als een impuls om een moreel appèl op kiezers te doen. 'Als je weet dat voor migranten, méér dan voor autochtonen, het geloof een rol speelt, kan dat inspiratie bieden voor de solidariteitsidee.'

Tegelijk, zo verwacht Kalma, krijgt de PvdA te maken met 'mooie, maar lastige discussies' over onderwerpen als orgaandonatie, homoseksualiteit, de gelijkheid van mannen en vrouwen. 'Opvattingen zullen soms onverzoenlijk blijken te zijn.'

Het 'Trefpunt voor socialisme en levensovertuiging', een netwerk van PvdA'ers met een levensbeschouwelijke achtergrond, werkt aan een project dat 'De Nieuwe Doorbraak' heet. De bedoeling is dat 'moslims als moslims worden aanvaard'. Volgens voorzitter Herman Noordegraaf past de komst van allochtonen in de religieuze traditie van de PvdA. Bij de oprichting in 1946 heette de aansluiting van christenen bij de PvdA een 'doorbraak', omdat de zuilen werden doorbroken. In de jaren zestig en zeventig is die traditie op de achtergrond geraakt, aldus Noordegraaf. Volgens hem is er onder van Wouter Bos, die als student ook bij het Trefpunt hoorde, een kentering gaande.

Bos zelf zegt dat hij gelooft in religie als bron van moraal. 'Ik ben zelf ook geworden wie ik ben doordat de opvoeding thuis er bol van stond dat je je naasten moest liefhebben.' Hij sluit uit dat opvattingen over homoseksualiteit of gelijkheid van mannen en vrouwen ter discussie komen te staan door de achtergrond van allochtonen in de partij.

Zaterdags Bijvoegsel: pagina 37