Klimaatverandering vindt ook zonder de mens plaats

Zo langzamerhand begint bij verschillende kabinetten het besef door te dringen dat `Kyoto` een farce is (NRC Handelsblad, 15 april). Het is toch ook niet te rijmen dat aan de ene kant de industrialisatie wereldwijd voortdurend toeneemt, terwijl anderzijds het gebruik van fossiele brandstof en daarmee de uitstoot van CO2 zou moeten afnemen. Maatregelen om de uitstoot te verminderen door efficiënter te werken, door te isoleren, door de thermostaat een graadje lager te zetten, lijken mij praatjes voor de vaak. De gemiddelde burger, waar ook ter wereld, zal hieraan weinig gevolg geven. En de industrie, verreweg de belangrijkste speler, zal van fossiele brandstof gebruik blijven maken, zolang dat de voordeligste optie is. Ik heb begrepen dat met name in China de kolenvoorraad nog niet op is en juist daar is een forse expansie van de industriële ontwikkeling te verwachten.

Het CO2-gehalte in de lucht zal voorlopig blijven toenemen, welke krampachtige pogingen ook in het werk gesteld zullen worden om dat tegen te gaan. Ik vraag me overigens af of dat laatste ook wel zinvol is. De mensheid is au fond maar een bescheiden factor in het krachtenspel op deze aarde. Klimaatveranderingen hebben in het verleden voortdurend plaatsgevonden zonder dat de mens daarbij betrokken was en ze zullen blijven plaatsvinden. Het is ietwat aanmatigend om te denken dat de mensheid in dit opzicht het roer in handen zou kunnen nemen.

    • M.J. Koopmans