'Ik noem ons wel eens een dinosaurusfonds'

Holland Selectie Fonds heeft alleen Nederlandse aandelen en staatsobligaties in portefeuille. Het is het grootste beleggingsfonds van Holland Beleggings Groep, een dochter van Allianz. Beheerder Mark Reinalda weet niet hoe lang nog.

Hoe lang kan je nog doorgaan met een fonds alleen gericht op Nederland als steeds meer bedrijven van de beurs verdwijnen?

'Ik noem ons wel eens een dinosaurusfonds. De trend dat Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen overgaan zal onveranderd doorgaan. Hollandse bedrijven zijn niet zo goed in de mondialisering. Wij moeten, hoewel minder dan vergelijkbare fondsen, stevig vertegenwoordigd zijn in de AEX. Die bedrijven hebben weinig met Holland te maken. Wij adviseren klanten om naar Europese fondsen te kijken.'

Jullie zijn niet zo erg bekend, Hoe komt dat?

'Wij merken dat distributie alles is. Het is moeilijk ons te onderscheiden van vergelijkbare fondsen die de banken hebben. Waarom zou je als klant van ABN Amro in ons fonds beleggen als het bij de bank meer gemak oplevert? Als dochter van Allianz sou de Holland Beleggingsgroep zijn producten meer aan de hypotheken en verzekeringen van Allianz kunnen koppelen. Maar dan zou Allianz beter aan zijn naamsbekendheid moeten werken.'

U heeft vorig jaar het belang van staatsobligaties teruggebracht van 46 procent naar 35 procent. Waarom?

'Toen de AEX begin 2000 begon in te storten, zijn we er gelukkig snel uitgegaan en hebben we obligaties gekocht. Aandelen zijn nu weer interessant en de rente is met 4 procent erg laag. Hoewel de rente stijgt, zal het nog lang duren voor deze de 6 procent nadert. Dan worden obligaties pas interessant.'

U zit helemaal niet in onroerend goed, terwijl u toch maximaal 25 procent daarin mag beleggen. Waarom niet?

'Zeg maar gerust dat dat mijn grootste misser is geweest. Wij dachten dat met alle leegstand onroerend goed hopeloos zou zijn. Maar het was juist de afgelopen jaren een van de beste beleggingen. Nee, ik ga dat nu niet goed maken, het gaat niet goed met de kantoorpandenmarkt. En ik verwacht de komende tijd gewoon meer van aandelen.'

Omdat de fusie- en overnamemarkt aantrekt?

'De economische groei zie je meer buiten onze landsgrenzen, in de VS of in China. Dus kijken we naar bedrijven die daar actief willen zijn. Maar voor ons als belegger zijn de bedrijven die opgejaagd worden, het meest interessant. Maar we beleggen nooit alleen om die reden. Dat we vorig jaar aandelen Stork hebben bijgekocht, is pure mazzel. Verder vinden wij dat het management goed onderneemt. Dat kan je van lang niet elk bedrijf zeggen.'

In 2004 maakte de Stichting Bijsluiter ophef, omdat uw beheervergoeding met 122 procent steeg. Heeft u die nog aangepast?

'Wij warenheel goedkoop met een beheervergoeding van 0,45 procent. Dat hebben we marktconform gemaakt door het op te trekken naar 1 procent. Nog steeds behoren we tot de goedkopere, want bij ons betaal je niet voor allemaal toeters en bellen als managementkosten en dergelijke.'

    • Daan van Lent