Geld

Deze Thema-bijlage besteedt aandacht aan zeven belangrijke geldzaken: sparen, beleggen, pensioenen, verzekeren, betalen, lenen en hypotheken.Voor al deze geldzaken bestaan financiële producten die vooral door banken en verzeke-raars worden aange-boden. Welk product past het beste bij u? De redactie behandelt alle onderwerpen steeds voor drie verschillende leeftijdsgroepen: 25, 45 en 65. Dat wil zeggen voor starters, veertigers en senioren.

Inhoud

2-3Neem niet alle klantenkaarten - en andere adviezen over betalen en uitgeven voor de leeftijdsgroepen 25, 45 en 65

4-5Overschat uw financiële draagkracht niet - en andere tips over lenen voor de leeftijdsgroepen 25, 45 en 65

6-7Benut maximale vrijstellingen - en andere adviezen over hypotheken voor de leeftijdsgroepen 25, 45 en 65

8-9Stel eerst doelen voordat u aandelen koopt - en andere tipsover beleggen voor de leeftijdsgroepen 25, 45 en 65

10-11Spaar voor vrijheid - en andere adviezen over sparen voor de leeftijdsgroepen 25, 45 en 65

12-13Deze verzekeringen mag u niet missen - en andere tips over verzekeren voor de leeftijdsgroepen 25, 45 en 65

14-15Zie het pensioenstelsel als een gebouw - en andere tips over pensioenen voor de leeftijdsgroepen 25, 45 en 65 jaar

FOTOSERIE 25 45 65

Drie generaties aan het woord over verschillende geldzaken