Burgerforum voorbeeld van frommelen aan de marge

Om de kloof tussen burger en politiek te dichten, behoeft de Nederlandse samenleving geen nieuw kiesstelsel, maar een nieuw bestel. De partijpolitieke leest waarop het huidige, uit de 19de eeuw stammende, bestel geschoeid is, is namelijk te nauw voor de mondiale tijd waarin wij anno 2006 leven.

Vandaar dat de wereldproblemen en het daarmee gepaard gaande onrecht met de dag in omvang toenemen. Een nieuw kiesstelsel zal daar niets aan veranderen. Integendeel!

Het wordt dan ook tijd voor een Brede Maatschappelijke Discussie over de vervanging van ons verouderd partijpolitiek bestel door een bijdetijds bestel dat het partijpolitieke gehakketak overstijgt. Het initiatief daartoe zal van Den Haag moeten uitgaan.

Maar daarin schuilt juist het probleem, omdat van partijpolitici nu eenmaal niet verlangd mag worden dat zij de poten onder hun eigen stoel doorzagen, hoe groot het algemeen belang ook is dat daarmee wordt gediend.

Met andere woorden, zolang partijpolitici niet inzien dat de politieke impasse waarin het democratiseringsproces (en daarmee het vredesproces) zich bevindt, alleen doorbroken kan worden door over de eigen (partijpolitieke) schaduw heen te stappen en de ander recht in de ogen te kijken, blijft stelselvernieuwing - alle grote woorden ten spijt - uitzichtloos frommelen aan de marge. Het Burgerforum is hiervan een sprekend voorbeeld.

    • Wouter ter Heide