Bonte kraai

Vogels vervullen in alleroudste poëzie een beslissende rol. Vliegt een zwarte vogel, dat moeten kraaien zijn, in een Griekse tragedie naar links, dan voorspelt dat onheil. Gerard Reve wijdt in zijn roman Bezorgde Ouders (1988) intrigerende woorden aan de geloofsrichting van dieren. De Bonte kraai (Corvus cornix) is in reviaanse overtuiging vast katholiek. Het verenkleed is priesterlijk zwart met grijze rug en buik. Hij toont sterke gelijkenis met de zwarte kraai, zowel naar gedrag als biotoop. In bomen en op weilanden komen we hem tegen. In Nederland is de Bonte kraai vooral een zwervende wintergast. Helaas loopt het aantal terug. Op de dag van Reves laatste afscheid nam ik de Corvus cornix waar in Oost-Nederland. De zon scheen. De kraai kraste fijn zijn schorre lied.

Bonte kraai. Foto: Jan Bosch; www.birdpix.nl Birdpix; Bosch, Jan
    • Kester Freriks