Beperkt, oningewijd beeld van het rijke koorleven

Maarten `t Harts schets van `zangverenigingen` waarin jaren op Bachs noten gestudeerd wordt, kerken gevuld worden met vrienden en kennissen, en notabelen in de pauze van de Passie tafelen en pimpelen in het artikel `Matthäus-aanbod schept de vraag` (NRC Handelsblad, 14 april) geeft wel een erg beperkt, oningewijd beeld van het rijke koorleven en de liefde voor de Matthäus Passion in Nederland!

Elke meer dan middelgrote stad in dit land heeft geen vier, zoals`t Hart beweert van Leiden, maar tientallen koren, van verschillende grootte en niveau.

Neem bijvoorbeeld het koor dat op de foto bij het artikel staat, met als onderschrift ”Koorzang in een kerk in Utrecht”. Dit is de Utrechtse Domcantorij, die inderdaad vorige week de Matthäus Passion heeft gezongen. Als zanger van dit koor kan ik getuigen, dat we hiervoor maar twee weken hebben gerepeteerd, dat de Dom tot in de verste hoeken gevuld was met zittende en staande mensen, en dat deze honderden mensen in de altijd koude Dom meer dan drie uur geconcentreerd hebben geluisterd. Zonder pauze, en zonder drank.

    • Lotte van de Pol