beeldende kunst Rembrandt

De tentoonstelling 'Rembrandt: zoektocht van een genie' vindt plaats in het pand waar de meester tussen 1639 en 1658 werkte. Zo'n vijftig schilderijen en evenveel prenten en tekeningen geven een beeld van de stilistische ontwikkelingen die hij doormaakte.

Rembrandt van Rijn, Vrouw in bed, c.1644. Bruikleen National Galleries of Scotland, Edinburgh

'Bijna terloops worden de nieuwste inzichten en vondsten in het Rembrandtonderzoek gepresenteerd. Een voorbeeld van de soms nogal ondoorgrondelijke alles-in-één benadering van deze tentoonstelling is een aantrekkelijk paneeltje van een vrouw met een wit mutsje over haar oorijzer (1640). Het heeft iets geforceerds, dat schilderij van een hypothetische dienstmeid in de keuken.'

Bram de Klerck, 20 april 2006

T/m 2 juli in Musuem Het Rembrandthuis, Amsterdam. Inl: 020-5200400, www.rembrandthuis.nl