Bedrijfskunde is de kunde van het slim organiseren

In het artikel `Bedrijfskunde is een decadent vak` (Opinie & Debat, 15 april) stelt Maarten Huygen ”..dat er massa`s afgestudeerden in de communicatie en bedrijfskunde zijn om anderen te bepraten of te administreren.” Ook beweert hij: ”.. gezien de matige prestaties van de Nederlandse bedrijven kun je niet zeggen dat het veel vruchten afwerpt”.

In het artikel laat Huygen zien dat hij een volledig onjuist beeld heeft van de bijdrage die bedrijfskundigen leveren. Als opleiders van bedrijfskundigen zien we namelijk energieke en ambitieuze jonge mensen na hun afstuderen een essentiële bijdrage aan onze maatschappij leveren. Echter, niet als `baasje` of als `administrateur`, zoals Huygen suggereert. Veel bedrijfskundigen beginnen een eigen bedrijf waarbij nieuwe technologie vaak een cruciale factor vormt. Anderen vervullen functies in bijvoorbeeld de marketing, de logistiek, de export of in de ICT. Zij maken zich doorgaans snel nieuwe kennis eigen, ze zijn creatief, ondernemend en in staat vernieuwingen door te voeren.

Naar afgestudeerde bedrijfskundigen blijkt dan ook veel vraag te zijn. NRC Handelsblad van 15 april, waarin Huygen zijn bijdrage levert, is daar een treffende illustratie van. Deze krant staat namelijk vol met functies waarbij een bedrijfskundige ondergrond, gecombineerd met relevante praktijkervaring, gevraagd wordt. Werkloosheid onder bedrijfskundigen blijkt dan ook laag te zijn. De relatief hoge beloning, zowel voor pas afgestudeerden als voor doorgegroeide bedrijfskundigen, toont aan dat de bijdrage van bedrijfskundigen gewaardeerd wordt.

Inderdaad, veel afgestudeerde bedrijfskundigen komen uiteindelijk terecht in leidinggevende functies, zoals Huygen opmerkt. Maar dat geldt ook voor juristen, technici en chemici.

Bij niet-bedrijfskundigen ontstaat dan vaak de behoefte aan bedrijfskundige kennis. Inzicht in strategie, marketing, financiën en logistiek is onontbeerlijk voor hoger management. Ook hier levert de bedrijfskunde een belangrijke bijdrage.

Bedrijfskunde is niet `administreren`, maar de kunde van het slim organiseren. Aan deze kunde is sinds mensenheugenis behoefte geweest en deze vraag zal ook altijd blijven.

    • Rijksuniversiteit Groningen
    • Dr. J. de Vries
    • Faculteit Bedrijfskunde
    • Dr. A. Boonstra