Advies Antillianen

De ministerraad vraagt de Raad van State om advies over de kabinetsvoornemens om criminele Antilliaanse jongeren terug te sturen. De Raad voor de Rechtsspraak liet zich eerder negatief uit over het wetsvoorstel van minister Verdonk (Integratie, VVD) dat dit moet regelen. Criminele Antilliaanse jongeren zouden volgens de wetgevingsadiviseur, zich gemakkelijk aan een dergelijke straf kunnen onttrekken. Het strafdossier zou rechters bovendien onvoldoende aanknopingspunten bieden om te beoordelen of terugsturen gerechtvaardigd is. Ook rechter Bob Wit, een autoriteit in de rechtspraak op de Antillen, wijst het kabinetsplan met kracht van de hand.

Premier Balkenende wilde gisteren na de ministerraad niet in 'casuïstiek' treden. Op de vraag of bijvoorbeeld een student die een fiets steelt terug moet, wilde hij geen antwoord geven. Als jongeren van de Nederlandse Antillen zich niet houden aan de sociale vormingsplicht, kunnen zij eveneens teruggestuurd worden. De sociale vormingsplicht op de Nederlandse Antillen is op 1 maart van kracht gegaan. De komende vijf jaar moeten circa 3.000 probleemjongeren geholpen worden aan een baan of scholing. Nederland heeft al 19 miljoen euro bijgedragen aan dit project.