Vrouwen wel lid SGP maar niet verkiesbaar

Vrouwen mogen in de toekomst lid worden van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Maar ze mogen zich niet verkiesbaar stellen. Deze voorstellen doet het partijbestuur in het vandaag verschenen rapport Man en vrouw schiep Hij hen. De SGP-kaderleden stemmen in juni over de voorstellen. Met ingang van dit jaar werd op last van de rechter de overheidssubsidie voor de SGP stopgezet, omdat de partij vrouwen uitsluit van lidmaatschap.

Saïda Nhass van het Clara Wichmann Instituut, dat de stopzetting had afgedwongen: “Het is een stap in de goede richting, maar bij het lidmaatschap van een politieke partij hoort ook je verkiesbaar te kunnen stellen.“

SGP-fractievoorzitter Van der Vlies in de Tweede Kamer noemt de voorstellen “moedig“. Het stopzetten van de subsidie was niet de reden om met de notitie te komen, maar “het speelt wel in je achterhoofd“. Van der Vlies zegt dat het “spannend“ zal zijn of de partij ook zal instemmen met de voorstellen. Bij de stemming is een tweederde meerderheid nodig.

Christian van Bemmel, voorzitter van de SGP-jongeren, zegt: “Het is een prima voorstel.“ De jongerenafdeling pleit al langer voor het opnemen van vrouwen in de partij. Sommige SGP-jongeren willen dat vrouwen zich ook verkiesbaar kunnen stellen.