Vakbonden praten niet meer met Nedcar

Born. De vakbonden gaan niet in op de uitnodiging van het management van Nedcar om te komen praten. Dat betekent dat de aangekondigde staking van 24 uur vandaag doorgaat. De Nedcar-directie had de vakbonden en de ondernemingsraad per brief gevraagd met haar een gesprek aan te gaan. Het door de bonden gestelde ultimatum, dat om 18.00 uur gisteravond afliep, moest dan worden ingetrokken. De bonden reageren afwijzend op de brief van NedCar.