Uitstoot bedrijven vooraf kennen bij aanleg terrein

Almelo, 21 april.Bij de aanleg van een bedrijventerrein moet vooraf bekend zijn of de bedrijven niet te veel schadelijke stoffen uitstoten, ook al is nog niet bekend welke ondernemingen zich op het terrein vestigen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. De provincie Overijssel, die samen met vier Twentse gemeenten bij Almelo een regionaal bedrijventerrein wil vestigen, heeft volgens de Raad van State nagelaten te onderzoeken of door de uitstoot van schadelijke stoffen van bedrijven de normen voor luchtverontreiniging niet worden overschreden. De provincie heeft alleen de verkeerseffecten onderzocht omdat nog niet duidelijk is welke bedrijven zich op het 180 hectare grote terrein gaan vestigen.