Rechter: uitzetten Taïda Pasic mag

De Kosovaarse vluchtelinge Taïda Pasic kan Nederland worden uitgezet. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Amsterdamse rechtbank.

De vreemdelingenrechter heeft een bezwaar tegen de afwijzing van haar verzoek om een tijdelijke verblijfsvergunning ongegrond verklaard, waardoor Pasic niet langer rechtmatig in Nederland verblijft. Ze kan tegen de uitspraak in beroep bij de Raad van State. Zo'n procedure mag doorgaans niet in Nederland worden afgewacht.

De vreemdelingenpolitie nodigt Taïda op korte termijn uit voor een gesprek over de te nemen stappen. De geldende praktijk is dat iemand na een afgewezen beroep minimaal 24 uur de tijd krijgt om Nederland vrijwillig te verlaten, waarna gedwongen uitzetting volgt. De 19-jarige vluchtelinge wil over enkele weken op haar school in Winterswijk vwo-examen doen.

Het verzoek om een tijdelijke verblijfsvergunning is volgens de vreemdelingenrechter terecht afgewezen, omdat ze niet beschikt over een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Een mvv moet aangevraagd worden bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst. Pasic zegt dat ze hiertoe niet in staat was omdat de situatie in Servië-Montenegro voor haar als Slavische moslim te gevaarlijk is. Volgens de rechtbank is dit onvoldoende gebleken en hoeft minister Verdonk geen uitzondering op de mvv-plicht te maken.

Bij haar beslissing mocht Verdonk meenemen dat Pasic oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van een Franse toeristenvisum om naar Nederland te komen. Wel heeft Verdonk volgens de rechtbank de schijn van partijdigheid gewekt door in het openbaar Taïda van fraude te beschuldigen.

Mede door het optreden van de vreemdelingenpolitie in Winterswijk is “de vereiste zorgvuldigheid van de besluitvorming ernstig in gevaar gebracht“. Uiteindelijk oordeelt de rechtbank dat de zaak door de Immigratie- en Naturalisatiedienst voldoende onpartijdig is behandeld.

De rechter benadrukt in een toelichting dat de uitspraak geen antwoord is op de vraag of Taïda Pasic in Nederland examen mag doen. De rechtbank heeft alleen gekeken of het verzoek om een verblijfsvergunning terecht is afgewezen vanwege het ontbreken van een mvv. De meeste persoonlijke omstandigheden hebben geen rol gespeeld. Dat Taïda kort voor het afronden van haar opleiding Nederland moet verlaten is “voor haar rekening en risico“. De Inspectie van het Onderwijs heeft Pasic eerder al toestemming verleend om op de Nederlandse ambassade in Sarajevo examen te doen.