Premier Irak biedt uitweg uit impasse

Bagdad, 21 april. De Iraakse premier Jaafari heeft gisteren gezegd dat hij het overlaat aan de Verenigde Iraakse Alliantie, het machtige shi`itische politieke blok in Irak, om te beslissen over een nieuwe premier. Volgens waarnemers biedt die uitspraak de kans om uit de huidige impasse te komen, waarbij de sunnieten en Koerden een blokkade hebben opgeworpen voor een nieuwe ambtstermijn van Jaafari. In hun ogen is Jaafari, tot dusver de officiële kandidaat van het shi`itische blok, schuldig aan het sektarische geweld. Jafaari heeft nu op tv gezegd dat hij er zich bij zal neerleggen als de Verenigde Alliantie iemand anders kandidaat stelt.