Naar een naarder meer

Het Naardermeer is een mooi, maar droevig natuurgebied. Het is een moeras met zilverreigers en zwarte sterns. Maar het reservaat is ook omsingeld door razende snelwegen en er loopt zelfs een spoorbaan door.

Ook ligt het onder een aanvliegroute van verkeersvliegtuigen. Je moet er maar eens gaan kijken, maar neem dan dus wel oordoppen mee.

Het had weinig gescheeld of het Naardermeer was honderd jaar geleden de vuilnisbelt van Amsterdam geworden. Er waren al slootjes gegraven om het water te laten weglopen. Dan konden de vuilnisauto's af en aan rijden zonder in de modder weg te zakken.

Ene Jac P. Thijsse bedacht toen gelukkig net op tijd dat het zonde was om al die zeldzame moerasdieren te vervangen door een lelijke vuilstort. Daarom werd het meer in 1906 een beschermd natuurgebied, een natuurmonument, het eerste van Nederland. Iedereen moest dus vanaf dat moment van dat natuurgebied afblijven. Dat hadden ze afgesproken. Dat hadden ze beloofd.

Het is dus de honderdste verjaardag, maar het Naardermeer heeft vandaag weinig te vieren. Dat komt door het akelige voornemen van de minister van Asfaltering. Die wil een lawaaierige weg aanleggen die rakelings langs het natuurgebied loopt. Anders komen er te veel files, zegt ze. Maar voor de vogels wordt het dan een naarder meer.

De minister van Asfaltering bewijst hiermee van de woelratten te zijn besnuffeld. Want een “beschermd natuurgebied' heet natuurlijk niet voor niets zo. Anders heette het wel “beschermd natuurgebied, ja dikke neus'.

Kijk, in Rusland doen ze niet moeilijk over officieel beschermde natuurgebieden. De Russische regering besloot bijvoorbeeld vorige week nog om een wereldberoemd natuurreservaat in Siberië maar op te heffen. Dit omdat er zo nodig een oliepijplijn doorheen moest. Nou, lekker dan. Maar het is hiér toch zeker geen Rusland, zeg.

Even gloorde er een oplossing. Misschien, zeiden de Amsterdamse wethouders die over het Naardermeer gaan, moeten we geen weg, maar een tunnel graven. Als die klaar is, heb je minder last van het lawaai dat de auto's maken. Maar toch is dat ook niet zo'n goed plan. Want het graven van een tunnel geeft ook een hoop rommel en lawaai in dat natuurreservaat. En bovendien zou bij het graven van de tunnel het meer kunnen leegstromen.

En dat er te veel files zouden komen, is trouwens ook helemaal geen reden om dan maar een weg of een tunnel te bouwen. In het centrum van Amsterdam staat het verkeer namelijk ook altijd vast. Maar daar slopen ze het Paleis op de Dam toch ook niet voor? Ze zouden dus gewoon moeten doen alsof het natuurmonument Naardermeer het stadsmonument Paleis op de Dam is.

    • Menno Steketee