Marinetop wil provoost terug

Bij de Koninklijke Marine dienen eerder wegbezuinigde functies als provoost en onderofficier van politie weer ingevoerd te worden, om te komen tot meer sociale controle, en krijgstuchtelijk toezicht op het gedrag van militairen. Dat heeft de bevelhebber van de zeestrijdkrachten, vice-admiraal Kelder, gezegd tijdens een bijeenkomst met marine-personeel in Den Helder.

Er wordt bij de marine een interne onderzoekscommissie ingesteld, die alle onderdelen gaat bezoeken en nagaat of bij de werving en opleiding meer aandacht kan worden besteed aan sociaal gedrag. Een ander is een reactie op recente meldingen over seksueel misbruik, alcoholmisbruik en drugsgebruik op marineschepen.

In het verleden hielden de “provoost' en de “onderofficier van politie' inspectie van manschappenverblijven en toezicht op orde en netheid in. Hun verdwijnen hield verband met het sinds de jaren zeventig gegroeide overtuiging dat aan marinepersoneel op de tijden dat zij zich kon ontspannen, zo veel mogelijk privacy moest worden gegund. Meerderen waren, ook aan boord van schepen, nauwelijks meer gewend om manschappenverblijven te inspecteren. Bij terugkeer van de provoost of onderofficier van politie zou dat veranderen en het gedrag weer aan krijgstuchtelijke sancties onderhevig zijn.

Vice-admiraal Kelder merkte in Den Helder op dat de marine het bij de werving van personeel niet altijd voor het zeggen heeft bij het zedelijk en ordelijk gehalte van rekruten. “Wij zijn afhankelijk van wat de maatschappij ons aanbiedt“, merkte hij op. Personeel brengt vanuit de maatschappij ook vaak gedragsnormen mee die zich moeilijk verdragen van wat men bij de marine wenselijk acht. De ingestelde commissie zou nader moeten bezien, hoe bij de opleiding van personeel - met name in lagere functies als kok en machinist - meer kan worden gedaan op het gebied van gedragsverbetering.