Maatregelen voor herstel koopkracht

Het kabinet trekt dit jaar een miljard euro uit ter ondersteuning van de koopkracht van huishoudens. Volgend jaar is ten minste 1,5 miljard beschikbaar voor lastenverlichting van burgers en bedrijven.

Over deze maatregelen hebben de direct betrokken ministers gisteravond overeenstemming bereikt. Vanmorgen heeft het voltallige kabinet de lastenverlichting besproken. Recente spanningen tussen de CDA-bewindslieden en CDA-fractie enerzijds en VVD-minister Zalm (Financiën) anderzijds over de omvang van het koopkrachtpakket zijn nu weggenomen.

In het pakket van één miljard voor 2006 is 350 miljoen euro opgenomen voor de handhaving van de zorgtoeslag. Dat bedrag was al eerder gereserveerd, maar zou per juni gekort worden omdat de zorgpremies lager zijn uitgevallen dan geraamd.

Voorts trekt het kabinet 375 miljoen euro uit om de energieheffing die huishoudens betalen (52 euro per huishouden per jaar) te schrappen. Deze heffing is bestemd voor subsidie van duurzame energie en zal voortaan uit de begroting worden betaald.

Voor gepensioneerde rijksambtenaren komt het kabinet als werkgever dit jaar met een extra tegemoetkoming voor de gestegen zorgpremies. Ook wordt geld uitgetrokken ter ondersteuning van weduwen en ter beperking van huurstijgingen.

Volgend jaar zal het kabinet de WW-premies verlagen en de subsidies voor kinderopvang en kinderbijslag verhogen. Voor ondernemingen gaat het tarief van de vennootschapsbelasting in 2007 omlaag. Die heffing daalt van 29,6 naar 25 procent.

De maatregelen voor de burgers kosten de schatkist 750 miljoen euro. Hetzelfde bedrag komt ten goede aan de bedrijven.

CDA-fractieleider Verhagen is “erg blij“ met het pakket. “Het kabinet heeft geluisterd naar wat leeft in de samenleving. Mensen worden gecompenseerd voor de extra kosten van huur, energie, zorg en kinderen.“ Volgens Verhagen heeft hij nu gekregen waarom hij in december had gevraagd.

Oppositiewoordvoerder Crone (PvdA) zegt dat het kabinet “één pleister op drie wonden plakt“. De gestegen energiekosten, de effecten van het zorgstelsel en drie jaar stagnerende koopkracht probeert het kabinet met één maatregel, de afschaffing van de energieheffing, te compenseren, aldus het Tweede-Kamerlid.

    • Roel Janssen