Kamer botst met kabinet over Polen

De Tweede Kamer en het kabinet blijven het oneens over de komst van Oost-Europese werknemers naar Nederland. Dat bleek gisteren na een tweede debat tussen de Tweede Kamer en staatssecretaris Van Hoof.

Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) gaat zijn standpunt heroverwegen en opnieuw met zijn collega-bewindslieden overleggen.

Hij stuurt voor dinsdag een brief aan de Tweede Kamer. Waarschijnlijk zal in de loop van volgende week weer een debat plaatsvinden.

De onenigheid tussen Kamer en kabinet gaat nu over wat er tussen 1 mei aanstaande en 1 januari 2007 moet gebeuren met de Oost-Europese werknemers. Het kabinet wil dat zij vanaf 1 mei een werkvergunning krijgen als hun huisvesting en loonbetaling in orde zijn.

Als vervolgens in bepaalde sectoren blijkt dat veel Nederlanders hun baan verliezen, als gevolg van de komst van Oost-Europese werknemers, zou in die bedrijfstakken weer een arbeidsmarkttoets ingevoerd kunnen worden. Nu wordt een werkvergunning alleen verleend als er geen Nederlanders beschikbaar zijn.

Met zijn standpunt was Van Hoof al tegemoetgekomen aan bezwaren van een Kamermeerderheid van CDA en PvdA. Maar dit bleek gisteren niet voldoende. De fracties van PvdA en CDA willen dat na 1 mei in alle sectoren alleen een vergunning verleend wordt als er geen geschikte Nederlandse werknemers te vinden zijn.

Alleen in sectoren waar personeelstekorten zijn, zou de arbeidsmarkttoets opgeheven kunnen worden. De oplossing van Van Hoof noemde Tweede-Kamerlid Van Hijum (CDA) “de omgekeerde wereld“.

Een meerderheid in de Kamer steunt Van Hoof wel inzake het beleid na 1 januari 2007. Dan wordt voor alle sectoren het vergunningenstelsel opgeheven. Van Hoof moet dan wel een aantal maatregelen hebben genomen om loonconcurrentie tegen te gaan,

In een aantal sectoren zou het bij uitzondering toelaten van Polen nog wel op de beschikbaarheid van Nederlandse werknemers getoetst kunnen worden. Vooraf moet aangetoond zijn dat volledige openstelling tot ernstige verdringing in die sector zou leiden.

De Nederlandse regering moet voor 1 mei aan de Europese Commissie laten weten of ze de grenzen wil openen voor werknemers uit de nieuwe Oost-Europese lidstaten. Van Hoof zei Brussel te zullen melden dat Nederland voorlopig een overgangsregime handhaaft.