Judas

Mijn dank voor de nuchtere bespreking van de uitgave van het evangelie van Judas (Boeken 14.04.06), vrij van sensatie en de in andere media opgeklopte hype. Toch één kritische notitie: Spiering schrijft dat er van het traditionele verhaal van `de grote orthodoxe ware kerk met wat ketters in de marge` niets klopt. Het is bijzonder moeilijk om de getalsmatige verhoudingen van de diverse stromingen in het vroege christendom vast te stellen. Toch zijn er wel enkele aanwijzingen. De filosoof Celsus, die omstreeks 180 een boek tegen de christenen heeft geschreven, schrijft daar over de `grote kerk`; kennelijk bedoelt hij daarmee de hoofdstroom van het toenmalige christendom (in: Origenes, Tegen Celsus 5, 59). Voorts: de gnostici reageerden in hun geschriften op de `orthodoxe` (of: later orthodox verklaarde) richting van het christendom en boden hiervan een herziening. Het evangelie van Thomas bijvoorbeeld vertoont duidelijk deze kenmerken. Dit betekent dat, nog afgezien van de omvang van de aanhang, de `kerkelijke` richting ouder is dan de `ketterse`. Dit laat onverlet dat in sommige streken, bijv. in Syrië en Egypte, de `ketterse` richting mogelijkerwijs eerder is verbreid dan de `kerkelijke`.

    • Dr. R. Roukema