Incident verstoort bezoek Hu aan VS

De Amerikaanse president George W. Bush heeft zijn Chinese ambtgenoot Hu Jintao persoonlijk zijn spijt betuigd over een incident dat gisteren plaatshad tijdens de ceremoniële ontvangst van Hu op het Witte Huis. Terwijl Hu buiten op het gazon het woord nam, begon een vrouw in de rij van journalisten en cameramensen leuzen te schreeuwen tegen de vervolging in China van aanhangers van de spirituele beweging Falun Gong.

Een medewerker van Bush zei na afloop dat Hu de verontschuldigingen over het incident ruimhartig had geaccepteerd. De vrouw riep onder andere: “President Hu, jouw dagen zijn geteld. President Bush, laat hem stoppen met de vervolging van Falun Gong. Laat hem ophouden met het doden.“

De vrouw, de 47-jarige Wang Wenyi, beschikte over een toegangspas voor de beveiligde ceremonie als journalist van Epoch Times, een wereldwijd verschijnende krant, gelieerd aan Falun Gong. Een woordvoerder van de krant zei later dat de Epoch Times zijn verontschuldigingen heeft gemaakt. Hij zei dat de vrouw “op onconventionele wijze“ de aandacht heeft gevestigd op de vervolging van aanhangers van Falun Gong, volgens China een duivelse sekte.

Na afloop van hun ontmoeting zeiden Bush en Hu dat China en de Verenigde Staten hun banden willen aanhalen en een constructieve samenwerking nastreven. Maar ze maakten er geen geheim van dat er over tal van punten meningsverschillen blijven bestaan. “Hij (president Hu) vertelt me wat hij denkt en ik vertel hem wat ik denk, en dat doen we met respect voor elkaar“, zei Bush.

Hu beloofde een constructieve houding bij voor de VS cruciale onderwerpen, zoals de koers van de Chinese munt, het bestrijden van industriële piraterij en inspanningen om Iran en Noord-Korea van kernwapens af te houden. Maar op geen enkel punt deed hij een harde toezegging.