Hoogervorst: inkomen specialisten is te hoog

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) vindt dat de inkomens van medisch specialisten omlaag moeten. Zij moeten minder gaan verdienen, omdat hun werkdruk “enorm is verlicht“ de afgelopen jaren, zei hij gisteren in de Tweede Kamer. Volgens Hoogervorst werken veel specialisten nu vier dagen in de week. Zij houden tijd over om buiten het ziekenhuis bij te verdienen. Daarom wil hij hun uurtarief aanpassen.

Begin dit jaar kwam de Commissie Uurtarief Medisch Specialisten met een verdeeld advies aan Hoogervorst. Het uurtarief moet volgens de meerderheid van de zogeheten commissie-Korthals worden verlaagd van de huidige 140 euro naar 114 euro. Eén lid van de commissie stelt juist een hoger uurtarief voor, van 157 euro.

Hoogervorst wil vooralsnog geen wettelijk maximum voor topsalarissen in de gezondheidszorg, ook al vindt hij ze “onwenselijk“ hoog. Met die uitspraak wekte hij de toorn van de oppositiepartijen. Die verweten hem dat hij afstand neemt van eerdere kabinetsverklaringen dat er een wettelijke norm voor topinkomens in de hele semi-publieke sector komt, waaronder de gezondheidszorg. Hoogervorst zei dat zijn bevoegdheden zeer beperkt zijn. De zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, zijn particuliere organisaties. Daar heeft de overheid maar een beperkte greep op. Het is volgens hem aan de sector zelf om de inkomens te matigen. Een commissie onder leiding van oud-minister Dijkstal is bezig te onderzoeken in hoeverre de overheid de semi-publieke sector tot matiging kan dwingen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich in 2005 uit voor een wettelijk plafond. De inkomens van bestuurders bij semi-publieke instellingen, zoals ziekenhuizen en universiteiten, zouden niet uit mogen komen boven het salaris van de minister-president. Het jaarinkomen van Balkenende bedraagt 130.000 euro. Hoogervorst vindt dat directeuren van zorginstellingen meer mogen verdienen dan een minister-president. Hoogervorst: “Als het salaris van de minister-president het maximum zou zijn, moeten alle medisch specialisten worden ontslagen.“

Toch noemde hij de “beloningsstructuur in de sector ongezond.“. Een overgrote meerderheid van de ziekenhuisdirecteuren verdient meer dan de minister-president. Hoogervorst heeft deze bestuurders om uitleg gevraagd.