Hollands Maandblad

In haar bespreking van het jubileumnummer van het Hollands Maandblad (Boeken 31.03.06) stelt Elsbeth Etty dat kritiek welkom is, maar wel graag `gebaseerd op feiten`. Het ware goed als Etty deze les ook op zichzelf toepast. Zij noemt de bijdrage van Mohammed Benzakour `een idioot pleidooi om in het Nederlands strafrecht bij een crime passionel strafverminderende omstandigheid in te voeren.` Hier is sprake van een feitelijke onjuistheid. Benzakour bespreekt niet de crime passionel maar bekritiseert fraai argumenterend het recente besluit van Donner om het `liefdesduel` (wat wezenlijk anders is dan de crime passionel, hetgeen Benzakour ook uitlegt) voortaan onder de gewone strafwet te plaatsen. Tot een maand geleden (!) was dat namelijk nog niet het geval. En nog altijd geniet het liefdesduel in veel Europese landen, waaronder Frankrijk, een juridische status aparte. De toevoeging van Etty, `zou eerwraak daar ook onder vallen?`, is dan ook een even kwaadwillende als potsierlijke slag in de lucht.

    • Per Email
    • Drs. Z. Zout