DNB gedaagd door klanten Van der Hoop

Een groep gedupeerde klanten van de failliete bank Van der Hoop spant een kort geding aan tegen De Nederlandsche Bank. Dat heeft advocaat W.J. van Andel van de rekeninghouders gisteren bevestigd.

De rekeninghouders zijn boos op De Nederlandsche Bank (DNB), omdat de toezichthouder de eerste boedeluitkering door de curatoren, gepland voor 2 mei, wil blokkeren.

DNB zal verzet aantekenen tegen de eerste 'uitdelingslijst'. Dat is een lijst met de namen van alle schuldeisers en hun vorderingen. Verzet kan tegen deze lijst worden aangetekend als namen of bedragen er verkeerd op staan. In kort geding eisen de Van der Hoop-klanten een verbod op deze verzetsactie van DNB.

DNB wil dat de eerste uitkering wordt uitgesteld tot na 22 mei. Dat is de laatste dag dat gedupeerde rekeninghouders zich bij DNB kunnen melden voor de Collectieve Garantie Regeling (CGR). Krachtens die regeling keert een garantiefonds van de gezamenlijke Nederlandse banken 40.000 euro per rekening uit.

De centrale bank wil eerst alle CGR-aanvragen afhandelen, voordat de boedeluitkering plaatsvindt. Dat uitstel leidt volgens de rekeninghouders tot ongelijkheid. Iemand met een vordering van 100.000 euro zou dat bedrag volledig terugkrijgen indien hij eerst een boedeluitkering van 65 procent krijgt (65.000 euro) en voor de resterende 35.000 bij De Nederlandsche Bank aanklopt.

Als hij echter eerst 40.000 euro van DNB krijgt, heeft hij nog maar recht op 39.000 euro uit de boedel (65 procent van de resterende 60.000 euro). Hij blijft met een restschuld van 21.000 euro zitten.

DNB zegt voor de rekeninghouders vanuit het principe 'gelijke monniken, gelijke kappen' te werken, maar wil verder niet reageren. Advocaat Van Andel vermoedt dat DNB vooral uit eigen belang en dat van de banken handelt.

    • Philip de Witt Wijnen