Analfabete werknemer op les

Werkgevers moeten analfabete werknemers een cursus lezen en schrijven aanbieden. Dat staat in het rapport Laaggeletterd in het werk van de stichting Lezen en Schrijven, dat voorzitter prinses Laurentien vanochtend heeft aangeboden aan de Sociaal-Economische Raad (SER).

In Nederland is 6 procent van de werknemers analfabeet, onder laagopgeleide werknemers is dit 15 procent, blijkt uit de meest recente cijfers hierover van de Universiteit van Amsterdam. De stichting Lezen en Schrijven liet TNO onderzoek doen naar analfabetisme onder laagopgeleide werknemers, zoals schoonmakers en beveiligingsbeambten. Ook in deze beroepen worden “steeds hogere eisen gesteld aan de leesvaardigheden en de schrijfvaardigheden van de werknemers“, schrijven de onderzoekers. Werkgevers moeten “in actie komen om ervoor te zorgen dat werknemers de ontwikkelingen kunnen bijhouden en aan de hogere eisen kunnen voldoen“.

In het rapport staat: “Het is niet voldoende om werknemers die moeite hebben met bepaalde taken die uit handen te nemen. Werknemers moeten worden aangesproken op hun ontbrekende vaardigheden, om er wat aan te kunnen doen.“ De stichting Lezen en Schrijven raadt werkgevers aan laaggeschoolde werknemers in de eigen werkomgeving een cursus lezen en schrijven aan te bieden, die aansluit bij het niveau van de werknemer en de praktijk op de werkvloer. Op deze manier houden werknemers een cursus makkelijker vol.

Verder schrijven de onderzoekers dat bedrijven bij hun interne communicatie meer rekening moeten houden met de moeilijkheden die werknemers kunnen hebben met lezen en schrijven.

Volgens de stichting zijn nu “weinig werkgevers zich bewust dat laaggeletterdheid ook binnen hun bedrijf kan voorkomen“. Werknemers schamen zich om zelf hun werkgever te vertellen dat ze niet kunnen lezen en schrijven.