Weer duizenden werklozen minder

Het aantal werklozen in Nederland is in het eerste kwartaal van dit jaar verder gedaald tot 460.000. Daarmee zet de dalende lijn door die onder invloed van de aantrekkende economie eind 2005 is begonnen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de afgelopen drie maanden was 6,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 7,0 procent. Die daling is vooral te danken aan het afgelopen half jaar. In de eerste drie kwartalen van 2005 bleef de seizoengecorrigeerde werkloosheid vrijwel stabiel op 490.000 werklozen. Daarna begon de werkloosheid af te nemen. Met als gevolg dat nu 56.000 mensen minder werkloos zijn dan een jaar geleden. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden was de werkloosheid de eerste drie maanden van dit jaar gemiddeld 438.000.

Vooral in de leeftijdscategorie van 25 tot 44 daalde het aantal mensen zonder werk. De werkloosheid in deze leeftijdsgroep was 42.000 lager dan vorig jaar, zodat het werkloosheidspercentage terugliep van 6,6 naar 5,5 procent.

Ook onder jongeren neemt de werkloosheid af. In het eerste kwartaal waren er 99.000 jongeren op zoek naar een betaalde baan van 12 uur of meer per week, vijfduizend minder dan een jaar eerder. De jeugdwerkloosheid daalde daarmee met 1,7 procentpunt tot 12,2 procent.

Bij 45-plussers steeg de werkloosheid echter met 2.000 tot 144.000 werklozen. Toch daalde het werkloosheidspercentage iets, naar 5,4 procent. Dat komt doordat het aantal mensen in deze leeftijdsgroep dat werkt ook is toegenomen.