Waddenvereniging blijft bang voor bodemdaling

De vergunningen voor gaswinning onder de Waddenzee zijn klaar. De Waddenvereniging is er niet gerust op: 'Dit is tegen de afspraken.'

Gaswinning in de Waddenzee kan zonder schade aan de natuur. Dat stelde het kabinet toen het bijna twee jaar geleden na jaren steggelen toestemming gaf voor gasboringen onder de Waddenzee. Onlangs bevestigde ook de commissie voor de MER deze verwachting. 'Aanslibbing van droogvallende zandplaten compenseert de bodemdaling in de Waddenzee als gevolg van aardgaswinning. Dieren, die droogvallend wad nodig hebben, ondervinden dus geen last', aldus de commissie. Alleen de bodem van het Lauwersmeer zou kunnen dalen, aldus de commissie.

Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) heeft onlangs aangekondigd dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vanaf 1 januari met de gaswinning kan beginnen. Gisteren publiceerde hij 33 ontwerpbesluiten.

De Waddenvereniging heeft jaren gestreden tegen gaswinning onder het wad, maar denkt nu mee over de voorwaarden waaronder deze gaswinning kan gebeuren. Voorzitter Leendert Bikker: 'Wij zijn altijd tegen gaswinning geweest, maar nu de politiek dit besluit heeft genomen, willen wij zeker weten dat de gaswinning geen schade toebrengt aan de natuur.'

Een van de belangrijkste principes uit het kabinetsbesluit is dat de gaswinning geschiedt 'met de hand aan de kraan': de gaswinning kan door de minister worden gestopt als blijkt dat zich toch ongewenste effecten voordoen. Het gaat dan vooral om de effecten van bodemdaling. De NAM heeft enkele maanden geleden al besloten om in de eerste vier jaar niet op volle sterkte gas te winnen, maar slechts op tweederde van de capaciteit. Maar de Waddenvereniging is er niet gerust op en wil een uiterst secure monitoring van de effecten van bodemdaling.

De Waddenvereniging heeft gisteren alle vergunningen doorgeworsteld, en zegt in het algemeen tevreden te zijn behalve op één punt. Directeur Hidde van Kersen van de Waddenvereniging: 'In één van de vergunningen staat dat de resultaten van de monitoring niet rechtstreeks worden verstuurd naar een onafhankelijke commissie voor de MER, maar eerst worden voorgelegd aan minister Veerman van LNV. Dat is tegen de afspraken. Dit schept de mogelijkheid dat er gegevens worden achtergehouden.'

Het ministerie van Economische Zaken stelt dat er een misverstand in het spel moet zijn. 'Als men dit erin leest, dan zal dat worden gewijzigd, want het is absoluut niet de bedoeling de informatie te filteren', aldus een woordvoerder. Wel is er een onderscheid gemaakt tussen het meten van de bodemdaling en het meten van de 'biotiek' en de ecologische effecten. Voor het eerste is het ministerie van EZ verantwoordelijk, het tweede wordt uitgevoerd onder regie van LNV.

De Waddenvereniging maakt zich zorgen om het mogelijk verdwijnen van de wadplaten. Er zijn berekeningen dat als gevolg van de gaswinning in 2020 een half procent van de zandplaten in het winningsgebied zou verdwijnen. Maar misschien is dat percentage wel hoger, aldus de Waddenvereniging, bij grotere zeespiegelrijzing dan nu wordt verwacht.

'Hoe groter de zeespiegelrijzing, des te minder ruimte voor gaswinning', aldus directeur Van Kersen. Volgens de Waddenvereniging zou het beperken van de mosselvisserij al veel helpen, aangezien mossels op wadplaten het zand vasthouden.

    • Arjen Schreuder