Vullingen met kwik zijn niet schadelijk

Kwik uit amalgaamvullingen is niet slecht voor de gezondheid en de intellectuele ontwikkeling. Dat blijkt uit twee onderzoeken waarbij kinderen 5 tot 7 jaar lang zijn gevolgd in hun ontwikkeling.

Amalagaamvullingen zijn omstreden. Op internet wemelt het van de verhalen die het ontstaan van allerlei (kinder)ziekten en allergieën toeschrijven aan amalgaamvullingen. Onderzoekers vonden altijd dat er geen wetenschappelijke basis was voor schade door kwik uit amalgaamvullingen, maar zoals bij zoveel al decennialang toegepaste medische technologie, was mogelijke schade slecht onderzocht. Langlopend onderzoek bij mensen waarin was aangetoond dat de amalgaamvullingen geen ziekte veroorzaken ontbrak.

Die onderzoeksresultaten zijn er nu wel - voor kinderen. En op het moment dat de meeste Nederlandse tandartsen het restaureren met amalgaam hebben afgeschaft.

In het Amerikaanse medisch-wetenschappelijke tijdschrift Journal of the American Medical Association verschenen gisteren de resultaten van twee onderzoeken die jaren duurden. Aan een Amerikaans onderzoek deden ruim 500 zes- tot tienjarige kinderen mee. De helft van hen kreeg amalgaamvullingen, de andere helft - door het lot bepaald - kreeg vullingen met kunststof. De kinderen deden IQ-tests, neuropsychologische en motorische tests en hun nierfunctie werd gemeten. Na vijf jaar was er geen meetbaar verschil. Aan een soortgelijk onderzoek in Portugal deden acht- tot tienjarige kinderen mee. Op tests voor geheugen, gedrag, aandacht en concentratie en zenuwgeleiding verschilden de amalgaam- en kunststofgevulde kinderen niet na 7 jaar. Wel moest de tandarts bij de kinderen met kunststofvullingen beduidend vaker boren en vullen. De onderzoekers vinden daarom dat amalagaam een optie moet blijven.

Maar de meeste tandartspraktijken zijn inmiddels amalgaamvrij. Daarvoor zijn andere redenen dan mogelijke gezondheidsschade. De tandarts hoeft minder te boren om een gaatje met kunststof te kunnen vullen. Bovendien oogt kunststof beter. Ten slotte is het gezond voor tandarts en tandartsassistent om niet meer met het kwikhoudende amalgaam te werken. Bij tandartsen en hun assistenten is wél achteruitgang in hun motoriek en kennisverwerking vastgesteld. En die was erger als ze in hun beroepsleven meer amalgaamvullingen hadden geplaatst.