Vaker op de vlucht in eigen land

Het aantal vluchtelingenin de wereld daalt.

Ze blijven nu in eigen land.

Het aantal vluchtelingen in de wereld is in 2004 gedaald tot het laagste aantal in 25 jaar. Daar staat tegenover dat het aantal ontheemden in eigen land is toegenomen. Dat meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in het gisteren gepubliceerde rapport The state of the world's refugees.

Doordat er de afgelopen jaren minder gewapende conflicten tussen staten zijn geweest, en de vluchtelingen van sommige conflicten op grote schaal terugkeren naar hun land van herkomst, waren er op 1 januari 2005 nog 9,2 miljoen vluchtelingen (personen die om humanitaire redenen hun land verlaten). In 1992 waren dat er nog 18 miljoen.

Doordat de internationale gemeenschap steeds vaker ingrijpt in conflictsituaties, kunnen slachtoffers van oorlogen in toenemende mate worden opgevangen voordat zij de grens van hun land zijn overgestoken, aldus de UNHCR in haar rapport. Daardoor daalt de vluchtelingenstroom, maar stijgt het aantal ontheemden in eigen land (internally displaced persons, IDP's). In 2004 ging het naar schatting om 25 miljoen IDP's.

Vooral in de laatste vijf jaar is er een scherpe daling in het vluchtelingenaantal waarneembaar. Sinds de val van het Talibaan-regime in 2001 bijvoorbeeld zijn er 4 miljoen Afghanen teruggekeerd, vooral uit Pakistan.

Ook in Angola, Sierra Leone, Burundi en Liberia, waar de afgelopen jaren burgeroorlogen beëindigd zijn, keerden honderdduizenden terug.

Van de 9,2 miljoen leeft een meerderheid van 5,7 miljoen al langer dan vijf jaar als vluchteling. Zij zijn verdeeld over 33 locaties in de wereld (vooral vluchtelingenkampen en stedelijke gebieden), zonder dat er een oplossing voor hun positie in zicht is.

Voorafgaand aan de presentatie van het rapport vestigde de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen Antonio Guterres gisteren in Londen vooral de aandacht op het groeiende probleem met IDP's. Zij lijden onder strengere asielwetten en de toegenomen angst voor terrorisme, waardoor zij moeilijker asiel kunnen aanvragen. 'In de publieke opinie is er een vervaging opgetreden tussen illegale immigratie en veiligheidsproblemen met asiel- en vluchtelingenzaken', aldus Guterres. 'Dit bewijst hoe belangrijk het is intolerantie te bestrijden en de gedachte ter discussie te stellen dat vluchtelingen en asielzoekers brengers van onveiligheid zijn, in plaats van slachtoffers daarvan.'