Spanning tussen Japan en Zuid-Korea over rotspuntjes

Japanse en Zuid-Koreaanse diplomaten zijn spoedonderhandelingen begonnen om een confrontatie op zee tussen beide landen te voorkomen over het bezit van een rotseilandje en de omliggende wateren. Directe aanleiding tot de escalatie, waarbij vooral in Zuid-Korea de gemoederen hoog oplopen, is het besluit van Japan om metingen te gaan verrichten van de zeebodem in de betwiste wateren nabij het eilandje, dat in Japan Takeshima en in Zuid-Korea Dokdo wordt genoemd.

Gisteren arriveerden twee Japanse meetschepen in de Japanse haven Sakai-Minato. Die zouden vandaag naar het omstreden gebied vertrekken. Zuid-Korea heeft gereageerd door een twintigtal schepen van de kustwacht naar het gebied te sturen.

Gisteren belegde de Zuid-Koreaanse president Roh Moo-Hyun een spoedzitting van het kabinet. Hoewel zijn regering in principe stille diplomatie zegt na te streven, zei hij op een persconferentie dat de Japanse metingen in het verlengde liggen van Japanse pogingen tot geschiedvervalsing. Minister van Buitenlandse Zaken Ban deed er nog een schepje bovenop door te zinspelen op Koreaans ingrijpen mocht Japan zijn plannen doorzetten.

Japan lijkt niet onder te willen doen voor Zuid-Korea en heeft in Sakai-Minato een bewapend patrouilleschip klaar liggen.

De noordelijke helft van het gebied dat Japan in kaart wil brengen, wordt door beide landen gezien als deel van hun exclusieve economische zone. Dat Japan er nu opeens metingen wil uitvoeren, wordt verdedigd met het argument dat het gegevens moet verzamelen voor een internationale conferentie over zeebodem-topografie, over twee maanden in Duitsland. Zuid-Korea zal hier alternatieven indienen voor Japanse benamingen en Japan bereidt een tegenvoorstel voor.

In Japan loopt men overigens niet echt warm voor Takeshima en lijkt de regering het voortouw te nemen om de rotsuitstulpingen in de aandacht te houden. In Zuid-Korea is het eiland de afgelopen jaren uitgegroeid tot symbool van de nationale eer en de belichaming van de anti-Japanse gevoelens. De leden van de politiemacht die op het onherbergzame eiland is gestationeerde worden in de media behandeld als nationale helden.