Spaarklanten Van der Hoop dagen DNB

Een groep gedupeerde klanten van de failliete bank Van der Hoop spant een kort geding aan tegen De Nederlandsche Bank. Dat heeft advocaat W.J. van Andel van de rekeninghouders vanochtend bevestigd.

De rekeninghouders zijn boos op De Nederlandsche Bank (DNB), omdat de toezichthouder de eerste boedeluitkering door de curatoren, gepland voor 2 mei, wil blokkeren. DNB zal verzet aantekenen tegen de eerste 'uitdelingslijst'. Dat is een lijst met de namen van alle schuldeisers en hun vorderingen. Verzet kan tegen deze lijst worden aangetekend als namen of bedragen er verkeerd op staan. In kort geding eisen de Van der Hoop-klanten een verbod op deze verzetsactie van DNB.

DNB wil dat de eerste uitkering wordt uitgesteld tot na 22 mei. Dat is de laatste dag dat gedupeerde rekeninghouders zich bij DNB kunnen melden voor de Collectieve Garantie Regeling (CGR). Krachtens die regeling keert een garantiefonds van de gezamenlijke Nederlandse banken 40.000 euro per rekening uit.

De centrale bank wil eerst alle CGR-aanvragen afhandelen, voordat de boedeluitkering plaatsvindt. Dat uitstel leidt volgens de rekeninghouders tot ongelijkheid. Iemand met een vordering van 100.000 euro zou dat bedrag volledig terugkrijgen indien hij eerst een boedeluitkering van 65 procent krijgt (65.000 euro) en voor de resterende 35.000 bij De Nederlandsche Bank aanklopt.

Als hij echter eerst 40.000 euro van DNB krijgt, heeft hij nog maar recht op 39.000 euro uit de boedel (65 procent van de resterende 60.000 euro). Hij blijft met een restschuld van 21.000 euro zitten.

Van Andel: 'De Nederlandsche Bank heeft eind maart toegezegd dat zij met een aanvullende uitkering het verschil zou compenseren. Daar probeert zij nu onderuit te komen.'

DNB zegt voor de rekeninghouders vanuit het principe van 'gelijke monniken, gelijke kappen' te werken. Advocaat Van Andel vermoedt dat DNB vooral uit eigenbelang handelt, en dat van de gezamenlijke banken die de garantieregeling financieren. 'DNB zal de CGR-uitkeringen trachten te verhalen op de boedel. Maar als de eerste boedeluitkering plaatsvindt vóór de CGR-betalingen zal DNB aanmerkelijk minder kunnen vorderen, omdat zij dan volledig afhankelijk zijn van een eventuele vervolguitkering door de curatoren. De hoogte daarvan is nu nog onzeker.'

DNB wil niet reageren op het aangespannen kort geding, maar laat via een woordvoerder weten het van 'primair belang' te vinden dat alle schuldeisers gelijk worden behandeld. 'Daar horen de banken dus bij, want die nemen door de garantieregeling de vordering van rekeninghouders over.'

    • Philip de Witt Wijnen