Rembrandt

Rembrandt van Rijn: Kop van een oude man, ca. 1630 Bruikleen Agnes Etherington Art Centre, Kingston

Van 1639 tot 1658 woonde Rembrandt in het pand waarin tegenwoordig Museum het Rembrandthuis is gevestigd. In het vierhonderdste geboortejaar van de kunstenaar is daar een expositie ingericht die nogal wat vergt van de bezoeker. Op een tekstbord bij de ingang, wordt de expositie geafficheerd als een presentatie die een beeld moet geven van de mensen die in Rembrandts tijd het huis bewoonden en er over de vloer kwamen. Maar verderop blijken de ambities ook verder te strekken: zo'n vijftig schilderijen en evenzoveel prenten en tekeningen geven een beeld van de stilistische ontwikkeling van Rembrandt; van de artistieke keuzes die hij maakte en de experimenten die hij deed. Bijna terloops worden de nieuwste inzichten en vondsten in het Rembrandtonderzoek gepresenteerd. Wie het allemaal wil bevatten, moet zich aan de hand laten nemen door het bandje van de audiotour, of de bijbehorende publicatie van te voren goed bestuderen. De verhouding van Rembrandt ten opzichte van zijn leerlingen en ateliermedewerkers wordt ook uitvoerig belicht. Onverwachte combinaties getuigen daarvan, zoals het beroemde werk dat waarschijnlijk ten onrechte bekend staat als Portret van Maria Trip (1640), dat is opgehangen naast een mansportret. Mogelijk zijn de twee - gezien hun composities en overeenkomende afmetingen - gemaakt als pendanten. De man, die door Rembrandt samen met zijn atelier zou zijn geschilderd, komt er, met zijn wezenloze gezichtsuitdrukking en schematisch uitgevoerde kleding aanzienlijk bekaaider van af dan de zacht glimlachende vrouw, die gekleed gaat in schitterend gedetailleerd geschilderd kant en fluweel. Zij bevestigt het beeld van Rembrandt als ongenaakbaar genie.

Rembrandt: zoektocht van een genie t/m 2 juli Museum Het Rembrandthuis, Jodenbreestraat 4, Amsterdam. Ma-za 10-17u, zo 11-17u