Rechters Egypte houden zitstaking

Kairo, 20 april. Zo`n 50 Egyptische rechters hebben gisteren in Kairo op straat een zitstaking gehouden. Ze protesteerden tegen het regeringsbesluit twee van hun collega`s te vervolgen die hebben aangedrongen op onderzoek naar fraude bij de parlementsverkiezingen van vorig jaar. Onder de twee is een vice-voorzitter van het Hof van cassatie, het hoogste hof van beroep. Volgens de hervormingsgezinde Vereniging van rechters probeert de regering de rechters te intimideren om hen te dwingen de verkiezingsfraude en overheidsinmenging in het gerechtelijk systeem te negeren.