Privacy in gevaar

Het omslagartikel over seksueel gedrag van jongeren op internet (nrc.next, 18 april) heeft mij geïrriteerd. Bij de screen dumps van webcambeelden staan meervoudig de webadressen en gebruikersnamen van de personen bij de plaatjes. Wordt hun privacy wel gewaarborgd? Als krant motiveren jullie de lezer in het algemeen om weblinks na te lopen: voorbeelden, achtergrondinformatie en vermaak worden aangeboden via afgedrukte links.

Dat is bijzonder aan de krant, tegelijkertijd is het ook aan jullie om hier zorgvuldig en verantwoord mee om te gaan. Leidt het afdrukken van de gebruikersnamen van deze, naar ik veronderstel, minderjarigen er niet toe dat honderden mensen nu juist de profielen van deze meisjes bekijken? Het artikel had beter kunnen volstaan met de beelden zonder de gebruikersnamen en alleen met de links naar de sites in de rechterhoek. Gudrun BoschRotterdam Het artikel had beter kunnen volstaan met de beelden zonder de gebruikersnamen en alleen met de links naar de sites in de rechterhoek.

    • Gudrun Bosch Rotterdam