Ongefundeerde oordelen van WRR over de islam

Het WRR-advies constateert dat het politieke debat in Nederland getuigt van onvoldoende kennis over de islam (NRC Handelsblad, 11 april). Wat mij opvalt, is dat de WRR deze conclusie met slechts twee argumenten onderbouwt, nl. ongefundeerd oordelen en sjabloondenken zonder uit te leggen hoe men tot die conclusies is gekomen en zonder omschrijving van het begrip sjabloondenken.

Ik vraag me dan ook af wat dit onderzoek waard is, als door de WRR wordt gesuggereerd dat de invoering van de sharia een aanknopingspunt is voor democratisering. Zijn hier kamergeleerden aan het woord of hebben de onderzoekers zich echt verdiept in hun onderwerp, inclusief een langduriger verblijf in een islamitisch land om feitenmateriaal te verzamelen over de feitelijke toepassing van de sharia in relatie tot democratisering en naleving van de mensenrechten? Ik kom namelijk nergens in het advies concrete voorbeelden tegen van sociale bewegingen - in de stad of op het platteland - van islamitische landen die strijden voor democratisering en (betere) naleving van de mensenrechten. Kennis van deze bewegingen en hun visie op de inrichting van de samenleving in het land lijkt me cruciaal, als je iets wilt zeggen over islamitisch activisme. Als de WRR hierover niets te melden heeft, is hun advies eigenlijk net zo ongefundeerd als de reacties van menigeen na de aanslagen van 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh in 2004. Naar mijn mening heeft de WRR een kans voorbij laten gaan om de geïnteresseerde lezer te informeren over de stand van de emancipatie in islamitisch bestuurde landen en onze kennis te verrijken over de islam.

    • Frans Heijnis Arnhem