Nederland spil bij smokkel van Somaliërs

Nederland vormt een belangrijke basis voor de smokkel van Somaliërs naar Europa, zowel als transit- als bestemmingsland. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van Nederlandse paspoorten.

Dat schrijven de ministers Bot (Buitenlandse zaken, CDA), Donner (Justitie, CDA), Verdonk (Vreemdelingenzaken, VVD) Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) en staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD). Ze deden onderzoek op verzoek van de Tweede Kamer. Die maakte zich zorgen over een mogelijke uitbuiting van Somalische kinderen en fraude met kinderbijslag. Beide zaken lijken, aldus de brief, mee te vallen. Kinderen worden vooral naar Nederland gehaald om hun goed onderwijs en en betere toekomst te bieden.

Sinds 1987 hebben in Nederland circa 40.000 Somaliërs asiel aangevraagd en veelal gekregen. Volgens de bewindslieden kwam het tot 2000 veel voor dat zij meer kinderen opgaven dan er echt nog in Somalië verbleven. Door nieuwe DNA-technieken werd het na 2000 moeilijker om op die manier kinderen van familieleden en wezen naar Europa te smokkelen.

Een veelgebruikte smokkelmethode is de zogenaamde look-alike, het reizen op de paspoorten van tot EU-burger genaturaliseerde Somaliërs. Ook wordt onder het mom dat het oude paspoort is gestolen of verloren een nieuw paspoort aangevraagd. Daarbij wordt niet de pasfoto van de eigenaar aangeleverd maar van de persoon die gesmokkeld wenst te worden.

Enkele tientallen Somalische Nederlanders, aldus de brief, vroegen in de afgelopen jaren om die reden vijf keer of meer een nieuw paspoort aan. Ook komen in het kader van gezinshereniging partners en kinderen naar Europa die dat in werkelijkheid niet zijn.

Een deel van de kinderen wordt volgens de ministers tegen hun zin naar het land van herkomst teruggestuurd. Als redenen hiervoor wordt aangegeven dat deze kinderen te 'westers' waren geworden.

In de afgelopen 5 jaar meldden zich 25 Somalische jongeren bij de Nederlandse ambassade in Addis Abebad die waren achtergelaten en terugwilden naar Nederland.

In een aparte brief laat Verdonk de Kamer vandaag weten dat ze niet weet hoeveel vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel in vreemdelingenbewaring zitten. Het Kamerlid Arib (PvdA) vindt 'het een kwalijke zaak' dat deze mensen in vreemdelingenbewaring zitten. Ze wil dat Verdonk onderzoekt wat er is gebeurd.