Minder verouderen door minder eten

Rotterdam. Mensen die zes maanden een kwart minder calorieën innemen dan normaal tonen minder verouderingseffecten. Waarschijnlijk geldt voor mensen hetzelfde als voor knaagdieren: minder eten verlengt het leven. Muizen die `hongeren` leven soms wel 30 procent langer dan muizen die naar lievelust mogen eten. Een experiment met resusapen dat al elf jaar duurt, gaat dezelfde kant op. Aan Louisiana State University in Baton Rouge ging bij twaalf mensen die veel minder calorieën innamen de lichaamstemperatuur iets naar beneden, en nam de schade aan DNA af.