Lofrede past niet bij wetenschappelijke mores

Los van de merites van het WRR-rapport, valt wel wat aan te merken op de euforie over het rapport van prof. Van Koningsveld die zich in een interview (NRC Handelsblad, 12 april) afzet tegen de ”populistische en demagogische houding” van een aantal Kamerleden. Wat blijkt namelijk?

Een van de belangrijkste bronnen van het WRR-onderzoek was het Van Vollenhoven Instituut van de Universiteit Leiden, waar prof. Van Koningsveld als islamoloog werkzaam is.

Is het niet ongepast voor deze hoogleraar om in de spiegel van het rapport te kijken en dan te roepen hoe mooi de beeltenis eruitziet?

Naar mijn mening past de lofrede op het rapport door een van de belangrijkste contribuanten niet bij goede wetenschappelijke mores. Het ware beter geweest als islamologen met contraire opvattingen om commentaar was gevraagd.

    • C.H. van der Weijden Utrecht