Limburg zoekt EU-steun ontslag

De provincie Limburg doet een beroep op het nog op te richten globaliseringsfonds van de EU om de gevolgen van ontslagrondes in de provincie op te vangen. Het ministerie van Economische Zaken, dat aanvragen namens Nederland bij Brussel moet indienen, bevestigt voor Limburg een verzoek te willen doen als de provincie aan de criteria voldoet.

De Limburgse oproep wordt gedaan in een brief van gedeputeerde Martin Eurlings aan de Europese Commissie. Eurlings schrijft dat in zijn provincie 'een estafette van ontslaggolven' gaande is. 'Ik kan en wil niet aan mijn regio uitleggen dat de massaontslagen van bijvoorbeeld autofabriek Nedcar te vroeg komen om in aanmerking te komen voor Europese ondersteuning', aldus Eurlings in de brief.

In een eerste reactie laat de Europese Commissie weten dat de criteria om in aanmerking te komen voor het fonds nog niet zijn vastgesteld, maar dat 'financiële instrumenten in principe niet met terugwerkende kracht' kunnen worden toegepast.

Gisteren vond in het Europees Parlement een eerste discussie plaats met de verantwoordelijke eurocommissaris Vladimir Spidla (Werkgelegenheid en Sociale Zaken) over het fonds van jaarlijks 500 miljoen euro dat begin 2007 in werking moet treden. Op aandringen van Frankrijk viel eind vorig jaar het besluit tot oprichting. Werknemers die hun baan naar een lagelonenland buiten de EU zien verdwijnen, kunnen uit dit fonds worden omgeschoold.

De Commissie stelt voorlopig als voorwaarde dat het om minstens duizend ontslagen werknemers in één keer moet gaan. Voor hen zou 10.000 euro per persoon beschikbaar komen. Deze voorwaarde betekent dat in Limburg alleen de mogelijk duizend overbodige medewerkers van autoproducent Nedcar in aanmerking komen voor een bijdrage. Volgens een woordvoerder van Economische Zaken valt overigens wel te betwisten of stopzetting van de productie van de Smart For-Four, waar zij slachtoffer van worden, een gevolg is van globalisering. 'De discussie over de criteria is nog gaande', voegt hij eraan toe.

Volgens europarlementariër Ieke van den Burg (PvdA) bestaat er geen twijfel dat Nedcar in aanmerking komt. 'Dit is typisch een mogelijkheid daarvan gebruik te maken. In de auto-industrie is een algemene tendens zichtbaar dat productie zich naar andere regio's verplaatst', aldus Van den Burg. De FNV-vertegenwoordiging in Brussel is eveneens van mening dat Nedcar aan de criteria voldoet.

    • Wilmer Heck