Kamer op bres voor wetenschapswinkel

rotterdam, 20 april. De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil dat minister Van der Hoeven of staatssecretaris Rutte van OCW universiteiten aanspreken op het verdwijnen van de wetenschapswinkels. Aanleiding zijn de berichten, onder meer in deze krant dat wetenschapswinkels worden bedreigd. Zo dreigen de bètawetenschapswinkels in Groningen het slachtoffer te worden van facultaire bezuinigingen. Volgens Kamerlid Joldersma (CDA) vervullen de universiteiten een belangrijke brugfunctie tussen burger en maatschappij.