Kabinet zoekt naar herstel koopkracht

Het kabinet zoekt manieren om de koopkracht van burgers te herstellen. Daarvoor zijn enkele honderden miljoenen beschikbaar. Het CDA staat onder zware interne druk om het 'sociale gezicht' te herstellen.

De achterban van het CDA wil dat de eigen bewindslieden het 'sociale gezicht' van het CDA zichtbaarder maken in het kabinetsbeleid. Dit maakt de onderhandelingen in het kabinet over het inkomensbeleid voor het lopende jaar moeizaam.

Gisteren werd premier Balkenende op een bijeenkomst van het CDA in Leeuwarden belaagd door ontevreden leden. Ze klaagden over inkomensdalingen die haaks staan op beloften dat niemand er dit jaar op achteruit zou gaan.

Uit een notitie over de koopkracht van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de koopkracht van huishoudens dit jaar 'in doorsnee met 1,5 procent' toeneemt. Deze verbetering is vooral te danken aan de lastenverlichting van 3,5 miljard euro bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel en aan het recente besluit van het kabinet om de zorgtoeslag per 1 juli niet te verlagen.

Zo'n 80 procent van de huishoudens gaat er in 2006 in koopkracht op vooruit en 20 procent achteruit. Deze laatste groep bestaat volgens het CPB uit 'overwegend voormalig particulier verzekerden'.

Het koopkrachtverlies doet zich niet voor bij specifieke inkomensgroepen, waardoor het technisch lastig is om gericht koopkrachtherstel te bieden. De enige afgebakende groep bestaat uit gepensioneerde ambtenaren van wie de toeslag van hun werkgever (de overheid) voor hun zorgverzekering afloopt. Reparatie hiervan kost het kabinet als werkgever 150 miljoen euro. Gisteren zinspeelde Balkenende er in Leeuwarden op dat het negatieve inkomenseffect van het zorgstelsel voor deze groep weggewerkt zal worden.

Vanavond komt naar verwachting de 'vierhoek' van de ministers van Financiën, Sociale Zaken, Algemene Zaken en Zorg bij elkaar om details van de koopkracht te bespreken. Eerder deze week hebben ministers Zalm (VVD) en De Geus (CDA) samen overleg gevoerd over varianten.

Beweringen uit kringen van het CDA dat Zalm helemaal niets wil toezeggen, worden rond het Binnenhof afgedaan als 'aperte onzin'. Zalm heeft een aantal voorstellen gedaan, maar eisen van het CDA die uitgingen boven de ruimte die er dit jaar is voor lastenverlichting, heeft hij als onredelijk terzijde gelegd.

    • Roel Janssen